ימאות (תש"ל)

סינון
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
חִבֵּל חיבל כלל החבלים והשרשרות וכו'
מַעֲטֶה מעטה כלל החבלים, התרנים והמפרשים, וכו'
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
מַעֲרֶכֶת מערכת כלל האבזרים של יחידה מסוימת; כגון של תורן, מפרש וכד'
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
כְּלוֹנָס כלונס מ"ר כְּלוֹנְסָאוֹת; כל חלק מחלקי העץ של המעטה בפני עצמו; ברגיל מוט עגול וארוך
העתק
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
מַעֲרַךְ פָרֵל* מערך פרל*, מַעֲרַךְ אֶבֶּל* מערך אבל*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲרַךְ פָרֶל
* במילון המקורי כתוב: מַעֲרַךְ אֵבֶּל
העתק
העתק
דלג למונחים