הידרולוגיה (תשל"א)

סינון
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
פְּנֵי מֵי תְּהוֹם* פני מי תהום*, פְּנֵי תְּהוֹם* פני תהום*, מִפְלַס מֵי תְּהוֹם* מפלס מי תהום*
* במילון המקורי כתוב: פְּנֵי מֵי תְהוֹם
* במילון המקורי כתוב: פְּנֵי תְהוֹם
* במילון המקורי כתוב: מִפְלַס מֵי תְהוֹם
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
פְּנֵי תְּהוֹם טִבְעִיִּים* פני תהום טבעיים*, פְּנֵי מֵי תְּהוֹם טִבְעִיִּים* פני מי תהום טבעיים*
* במילון המקורי כתוב: פְּנֵי תְהוֹם טִבְעִיִּים
* במילון המקורי כתוב: פְּנֵי מֵי תְהוֹם טִבְעִיִּים
העתק
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
פָּרָשַׁת מֵי תְּהוֹם* פרשת מי תהום*, קַו פָּרָשַׁת מֵי תְּהוֹם* קו פרשת מי תהום*
* במילון המקורי כתוב: פָּרָשַׁת מֵי תְהוֹם
* במילון המקורי כתוב: קַו פָּרָשַׁת מֵי תְהוֹם
דלג למונחים