נגרות (תרפ"ח)

סינון
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַלְבֵּן הָאֶבֶן מלבן האבן מסגרת האבן לחלון ולדלת
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
אֲגַף אגף כל חלק מהחלון
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
חָוָק חווק הפס שבמלבן בין החלון ובין האשנב העליון
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַזְחֵל מזחל הפס הבולט במפתן מסגרת העץ של החלון
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
חֲרִיץ הַמַּיִם חריץ המים בתחתית החלון למנע בעד חדירת הגשם לתוך הבית
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
הֶגֵּף* היגף* הפס המכסה את הסדק שבין שני האגפים
* במילון המקורי כתוב: הֶגֶף
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
שְׁלַבִּים שלבים הפסים המפרידים בין שמשה לשמשה
העתק
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
צִיר תַּחַב ציר תחב הנכנס לתוך המסגרת
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
צִיר הֶדֶק ציר הדק ציר הדבוק לחלון מן הצד
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
וָוִית ווית קרס החלון, הארון
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
לוֹלָבָה* לולבה*, בֶּרֶג ברג
* במילון המקורי כתוב: לוּלָבָה
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מִסְפָּרַיִם* מספריים* מספרי חלון לעצירת האשנב בהפתחו
* במילון המקורי כתוב: מִסְפְּרַיִם
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
בְּרִיחַיִם בריחיים הבריח הסוגר את החלון מלמעלה ומלמטה יחד בבת אחת
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
קוֹפֵץ קופץ הבריח הסוגר את האשנב מלמעלה על ידי קפיץ
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מִלּוּי מילוי החלקים שבתוך מסגרת הדלת
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
רְפָפָה רפפה דלת מתכפלת ומשתלשלת
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַשָּׁק משק חבור על ידי הכנסת חלק אחד לתוך השני
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
בּוֹלֵם בולם החלק ממסגרת האגף החופף על מלבן החלון
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מֶרֶק מרק דבק לשמשות
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
הִלְחִים* הלחים* נסירה משני הצדדים לשם חבור
* במילון המקורי כתוב: הַלְחֵם
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
שִׁפָּה* שיפה* החלק את כל החלון
* במילון המקורי כתוב: שַׁפֵּה
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
נִקֵּר* ניקר*, גָּרַז* גרז* עשות חורים
* במילון המקורי כתוב: נַקֵּר
* במילון המקורי כתוב: גָּרֹז
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
רָוַח* רווח* כשהדלת אינה נסגרה היטב ויש ריוח גדול יותר מדי בין המסגרת ובינה
* במילון המקורי כתוב: רָוֹחַ
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
פִּרְזֵל* פרזל* לקבע את חלקי המתכת בדלתות ובחלונות
* במילון המקורי כתוב: פַּרְזֵל
דלג למונחים