נגרות (תרפ"ח)

סינון
העתק
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
תַּמְרוּט תמרוט הנוזל המשמש למטרה זו
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מֵרֵט* מירט*
* במילון המקורי כתוב: מָרֵט
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
צָרַב* צרב*
* במילון המקורי כתוב: צָרֹב
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
צִפָּה* ציפה*
* במילון המקורי כתוב: צַפֵּה
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
דִּנֵּג* דינג*
* במילון המקורי כתוב: דַּנֵּג
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
חִגֵּר* חיגר*
* במילון המקורי כתוב: חַגֵּר
העתק
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
הִטִּיל* הטיל*
* במילון המקורי כתוב: הַטֵּל
גם: הֵטִיל
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
אִחֵז* איחז*
* במילון המקורי כתוב: אַחֵז
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹר חוֹזֵר* מסור חוזר* מכונת משור בצורת סֶרֶט
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹר חוֹזֵר
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹר סוֹבֵב* מסור סובב* מכונה עם משור עגֹל
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹר סוֹבֵב
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹר תְּנוּפָה* מסור תנופה* מכונה עם משור מטֻלטל
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹר תְּנוּפָה
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹר קוֹצֵץ* מסור קוצץ* מכונה המנסרת לוחות לאֹרך קבוע
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹר קוֹצֵץ
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹר לְהָבִים* מסור להבים* מכונה המרכבת ממשורים אחדים והמנסרת נסורים אחדים בבת אחת
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹר לְהָבִים
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מְכוֹנָה מַסּוֹרִית* מכונה מסורית* מכונת משור לנסירה עדינה
* במילון המקורי כתוב: מְכוֹנָה מַשּׂוֹרִית
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹר יָדוֹת* מסור ידות* משור יד הנעבד בידי שני אנשים והמשמש לנסירת עצים עבים
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹר יָדוֹת
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹר דַּק* מסור דק* משור לקוים דקים
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹר דַּק
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹרִית* מסורית* משור קטן
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹרִית
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
הִשְׁחִיז אֶת הַמַּסּוֹר* השחיז את המשור*
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁחֵז אֶת הַמַּשּׂוֹר
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
סִכְסֵךְ אֶת הַמַּסּוֹר* סכסך את המשור*
* במילון המקורי כתוב: סַכְסֵךְ אֶת הַמַּשּׂוֹר
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מָתַח אֶת חֶבֶל הַמַּסּוֹר* מתח את חבל המשור*
* במילון המקורי כתוב: מָתֹחַ אֶת חֶבֶל הַמַּשּׂוֹר
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
רִפָּה אֶת חֶבֶל הַמַּסּוֹר* ריפה את חבל המשור*
* במילון המקורי כתוב: רַפֵּה אֶת חֶבֶל הַמַּשּׂוֹר
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹר רָפוּי* מסור רפוי*
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹר רָפוּי
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַלְבֵּן הָאֶבֶן מלבן האבן מסגרת האבן לחלון ולדלת
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
אֲגַף אגף כל חלק מהחלון
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
חָוָק חווק הפס שבמלבן בין החלון ובין האשנב העליון
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַזְחֵל מזחל הפס הבולט במפתן מסגרת העץ של החלון
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
חֲרִיץ הַמַּיִם חריץ המים בתחתית החלון למנע בעד חדירת הגשם לתוך הבית
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
הֶגֵּף* היגף* הפס המכסה את הסדק שבין שני האגפים
* במילון המקורי כתוב: הֶגֶף
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
שְׁלַבִּים שלבים הפסים המפרידים בין שמשה לשמשה
העתק
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
צִיר תַּחַב ציר תחב הנכנס לתוך המסגרת
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
צִיר הֶדֶק ציר הדק ציר הדבוק לחלון מן הצד
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
וָוִית ווית קרס החלון, הארון
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
לוֹלָבָה* לולבה*, בֶּרֶג ברג
* במילון המקורי כתוב: לוּלָבָה
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מִסְפָּרַיִם* מספריים* מספרי חלון לעצירת האשנב בהפתחו
* במילון המקורי כתוב: מִסְפְּרַיִם
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
בְּרִיחַיִם בריחיים הבריח הסוגר את החלון מלמעלה ומלמטה יחד בבת אחת
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
קוֹפֵץ קופץ הבריח הסוגר את האשנב מלמעלה על ידי קפיץ
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מִלּוּי מילוי החלקים שבתוך מסגרת הדלת
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
רְפָפָה רפפה דלת מתכפלת ומשתלשלת
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַשָּׁק משק חבור על ידי הכנסת חלק אחד לתוך השני
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
בּוֹלֵם בולם החלק ממסגרת האגף החופף על מלבן החלון
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מֶרֶק מרק דבק לשמשות
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
הִלְחִים* הלחים* נסירה משני הצדדים לשם חבור
* במילון המקורי כתוב: הַלְחֵם
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
שִׁפָּה* שיפה* החלק את כל החלון
* במילון המקורי כתוב: שַׁפֵּה
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
נִקֵּר* ניקר*, גָּרַז* גרז* עשות חורים
* במילון המקורי כתוב: נַקֵּר
* במילון המקורי כתוב: גָּרֹז
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
רָוַח* רווח* כשהדלת אינה נסגרה היטב ויש ריוח גדול יותר מדי בין המסגרת ובינה
* במילון המקורי כתוב: רָוֹחַ
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
פִּרְזֵל* פרזל* לקבע את חלקי המתכת בדלתות ובחלונות
* במילון המקורי כתוב: פַּרְזֵל
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
דלג למונחים