נגרות (תרפ"ח)

סריקות   

הקדמה – מֻנְּחֵי הַנַּגָּרוּת
 
[מנחי הנגרות] נקבעו ע"י הועדה למנחי הנגרות בהשתתפות ד. ילין, ד"ר א. מזיא, פרופ' י. קלוזנר, ד"ר י. אפשטין והמומחה לנגרות מר מ. כהן.
[המונחים לפרק ד. הַגַּג] נקבעו ע"י הוועדה הנ"ל למונחי הנגרות בהשתתפותו של הפרופ' י. נ. אפשתין.
 
רשימת מֻנְּחֵי הַנַּגָּרוּת עברית–גרמנית פורסמה בזכרונות ועד הלשון ו (תרפ"ח), עמ' 40–38.

פרקי הרשימה: (א) מֻנָּחִים כְּלָלִיִּים; (ב) הַמַּשּׂוֹר וַחֲלָקָיו; (ג) חֶלְקֵי הַחַלּוֹן וְהַדֶּלֶת; (ד) הַגַּג.