נגרות (תרפ"ח)

סינון
העתק
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
תַּמְרוּט תמרוט הנוזל המשמש למטרה זו
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מֵרֵט* מירט*
* במילון המקורי כתוב: מָרֵט
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
צָרַב* צרב*
* במילון המקורי כתוב: צָרֹב
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
צִפָּה* ציפה*
* במילון המקורי כתוב: צַפֵּה
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
דִּנֵּג* דינג*
* במילון המקורי כתוב: דַּנֵּג
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
חִגֵּר* חיגר*
* במילון המקורי כתוב: חַגֵּר
העתק
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
הִטִּיל* הטיל*
* במילון המקורי כתוב: הַטֵּל
גם: הֵטִיל
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
אִחֵז* איחז*
* במילון המקורי כתוב: אַחֵז
דלג למונחים