בניין (תש"ח)

סינון
העתק
בניין (תש"ח)
פְּרָטֵי הַבִּנְיָה* פרטי הבניה*, פְּרָטֵי הַמִּבְנֶה* פרטי המבנה*
* במילון המקורי כתוב: פִּרְטֵי הַבִּנְיָה
* במילון המקורי כתוב: פִּרְטֵי הַמִּבְנֶה
העתק
העתק
העתק
בניין (תש"ח)
מֶלֶט צֵמֵנְט* מלט צמנט*
* במילון המקורי כתוב: מֶלֶט צֵמֶנְטְ
העתק
העתק
בניין (תש"ח)
הִפְלִיס* הפליס*
* במילון המקורי כתוב: הַפְלֵס
העתק
בניין (תש"ח)
גַּבְלִית* גבלית*
* במילון המקורי כתוב: גִּבְלִית
העתק
בניין (תש"ח)
גְּזֻזְטְרָה* גזוזטרה*
* במילון המקורי כתוב: גְּזוֹזְטְרָה
העתק
בניין (תש"ח)
מְחִצָּה* מחיצה*
* במילון המקורי כתוב: מְחִיצָה
העתק
העתק
דלג למונחים