בניין (תש"ח)

סינון
העתק
בניין (תש"ח, 1948)
פְּרָטֵי הַבִּנְיָה* פרטי הבניה*, פְּרָטֵי הַמִּבְנֶה* פרטי המבנה*
* במילון המקורי כתוב: פִּרְטֵי הַבִּנְיָה
* במילון המקורי כתוב: פִּרְטֵי הַמִּבְנֶה
העתק
בניין (תש"ח, 1948)
אוֹמְנָה מַלְבְּנִית* אומנה מלבנית*
* במילון המקורי כתוב: אוֹמְנָה מַלְבֵּנִית
העתק
העתק
בניין (תש"ח, 1948)
מֶלֶט צֵמֵנְט* מלט צמנט*
* במילון המקורי כתוב: מֶלֶט צֵמֶנְטְ
העתק
העתק
בניין (תש"ח, 1948)
הִפְלִיס* הפליס*
* במילון המקורי כתוב: הַפְלֵס
העתק
בניין (תש"ח, 1948)
גַּבְלִית* גבלית*
* במילון המקורי כתוב: גִּבְלִית
העתק
בניין (תש"ח, 1948)
גְּזֻזְטְרָה* גזוזטרה*
* במילון המקורי כתוב: גְּזוֹזְטְרָה
העתק
בניין (תש"ח, 1948)
מְחִצָּה* מחיצה*
* במילון המקורי כתוב: מְחִיצָה
העתק
בניין (תש"ח, 1948)
קִיר הַיְּסוֹד* קיר היסוד*
* במילון המקורי כתוב: קִיר הַיְסוֹד
העתק
העתק
דלג למונחים