מטאורולוגיה (תשל"א)

סינון
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
לַח לח שמרוּבּים בּוֹ מים בּמצב אדי
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
רָטֹב רטוב שמרוּבּים בּוֹ מים בּמצב נוֹזל
דלג למונחים