גלי הים [גאוגרפיה] (תשל"ג)

סינון
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
סְפֶּקְטְרוּם הָאֵנֶרְגִּיָּה* ספקטרום האנרגייה* מ"ר סְפֶּקְטְרָאוֹת הָאֱנֶרְגְּיָה
* במילון המקורי כתוב: סְפֶּקְטְרוּם הָאֱנֶרְגְּיָה
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
נֵד סוּפָה נד סופה עלייה או היערמוּת של מים מוּל החוֹף ע"י כּוֹחוֹת הרוּח והפרש לחץ האטמוֹספירה בּעת סוּפה
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
סֵשׁ* סש*
* במילון המקורי כתוב: סֶשׁ
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
הַסָּעַת מָסָה* הסעת מסה* ע"י הזרם
נְסִיעַת מָסָה* נסיעת מסה* של המים עצמם
* במילון המקורי כתוב: הַסָּעַת מַסָּה
* במילון המקורי כתוב: נְסִיעַת מַסָּה
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
פֵּרוּד פירוד התפּרדוּת גל מרוּכּב לכמה גלים מרכּיבים
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
מְפָרֵד מפרד גוֹרם לפירוּד הגל למרכּיביו
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
גִּיל הַגַּל גיל הגל היחס שבין מהירוּת הגל למהירוּת הרוּח
דלג למונחים