גלי הים (תשל"ג)

סריקות   

הקדמה – מילון למונחי הגלים והזרמים בים

 

הדיון ברשימת מונחי גלים וזרמים בים התחיל בשנת תשכ"ב (1962) על פי מצע שחיבר פרופ' שרגא אירמאי. הקריאה הראשונה בהצעה הייתה בחודשים שבט-תמוז תשכ"ב (ינואר-יולי 1962) בארבע ישיבות, וחוזר על תוצאות הדיון נתפרסם בתשרי תשכ"ג (אוקטובר 1962).

הדיון בהערות שנתקבלו ולאורן ברשימה כולה היה בחודשים ניסן-תמוז תשכ"ג (אפריל-יולי 1963) בארבע ישיבות, והודעת סיכום של הצעות הוועדה נשלחה לחברי האקדמיה ולאנשי מקצוע במנחם-אב תשכ"ג (אוגוסט 1963). מחמת הצורך לתאם מונחים משותפים עם הוועדות למונחי הגאוגרפיה, ההידרולוגיה והנווטות נדחה הדיון.

בחודשים שבט-סיוון תשכ"ה (פברואר-יוני 1965) דנה הוועדה המקצועית בחמש ישיבות בהערות להודעת הסיכום ובהצעות לתיאום המונחים השנויים במחלוקת. ואחריה  באייר-תמוז תשכ"ה (מאי-יולי 1965) דנה בנושא זה ועדת האישורים מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה בשלוש ישיבות. רק לאחר שגיבשו הוועדות האחרות את הצעותיהן במונחים המשותפים, נתחדש בוועדת האישורים הדיון המלא ברשימה. היו תשע ישיבות בשנות תשכ"ט-תשל"א (1971-1968), מהן שתיים בשיתוף הוועדה למונחי הנווטות. רשימה המסכמת את כל הדיונים פורסמה בשבט תשל"א (פברואר 1971).

לאחר גמר הדיון נערכה כל הרשימה מחדש והודעת סיכום מתוקנת נשלחה לחברי האקדמיה באלול תשל"א (ספטמבר 1971). ההערות על ההצעות שבהודעה זו נדונו בישיבה אחת של ועדת האישורים במרחשוון תשל"ב (אוקטובר 1971), ואחד-עשר מונחים שבה, שיש בהם חידוש לשוני, נדונו בשתי ישיבות של ועד המינוח במרחשוון ובכסלו תשל"ב (נובמבר-דצמבר 1971). שלושה מונחים שלא הוסכם עליהם בוועד המינוח, הובאו לדיון במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה המאה ושבע, ביום י' בשבט תשל"ב (26 בינואר 1972). במליאה נתקבלה הכרעה במונחים, והיא אישרה את המילון כולו.

השתתפו בוועדה המקצועית בשלבי הדיון השונים האדונים ק' אדלשטיין, יוסף ברויר, א' פרסמן, י' פרושנסקי, ש' אירמאי, מ' ויידה, י' מבורך, עמנואל קלמפרר, אברהם קריב. מזכיר הוועדה היה הא' אורי אלידן (אסטרחן).

חברי ועדת האישורים היו האדונים ש' אירמאי, עלי איתן, יחיאל בן-נון (עד סוף 1968), א' קריב. כיועץ מקצועי השתתף בה הא' מ' ויידה.

העירו על החוזרים והודעות הסיכום חברי האקדמיה, האדונים ע' איתן, יחיאל בן-נון, מ' ברגרין [ניסן ברגגרין?], גדעון הנמן, דניאל לייבל, י' פרץ ואנשי המקצוע, האדונים זאב הים, ס' שוּנמן, ע' קלמפרר, ל' שוּרדן.

 

המהדורה המודפסת: הא' יוסף בן-נון הכין את המילון לדפוס. האדונים א' אלידן וא' שינטל והגב' אידה קפלן עזרו לו בבדיקת הגהות הדפוס. הא' ציון בושריה עשה את ההתקנה המכנוגרפית של המפתחות.

האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – מודים לכל אנשי הלשון ואנשי המקצוע שעזרו בהכנת המילון. כן מביעים הם את תודתם לשלושה מוסדות, שעזרו בתרגום המונחים לצרפתית ולגרמנית:

International Hydrographic Bureau, Monte-Carlo.

Service Hydrographique et Océanographique de la Marine, Paris.

Deutsches Hydrographisches Institut, Hamburg.

 

 ***

ביום כ"ג באדר א' תשל"ג (25 בפברואר 1973) חתם שר החינוך והתרבות יגאל אלון על הודעה שהמילון למונחי הגלים והזרמים בים אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1903, י"א באדר ב' תשל"ג (15 במארס 1973).

"מילון למונחי הגלים והזרמים בים" עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני יצא לאור ע"י האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים וחיפה, תשל"ג.