גלי הים [גאוגרפיה] (תשל"ג)

סינון
העתק
חלופות תקניות : מֵימֵי חוֹף, מֵימֵי חוֹפִים
להרחבה
חלופות תקניות : מימי חוף, מימי חופים
להרחבה
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
סְפֶּקְטְרוּם הָאֵנֶרְגִּיָּה* ספקטרום האנרגייה* מ"ר סְפֶּקְטְרָאוֹת הָאֱנֶרְגְּיָה
* במילון המקורי כתוב: סְפֶּקְטְרוּם הָאֱנֶרְגְּיָה
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
נֵד סוּפָה נד סופה עלייה או היערמוּת של מים מוּל החוֹף ע"י כּוֹחוֹת הרוּח והפרש לחץ האטמוֹספירה בּעת סוּפה
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
סֵשׁ* סש*
* במילון המקורי כתוב: סֶשׁ
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
הַסָּעַת מָסָה* הסעת מסה* ע"י הזרם
נְסִיעַת מָסָה* נסיעת מסה* של המים עצמם
* במילון המקורי כתוב: הַסָּעַת מַסָּה
* במילון המקורי כתוב: נְסִיעַת מַסָּה
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
פֵּרוּד פירוד התפּרדוּת גל מרוּכּב לכמה גלים מרכּיבים
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
מְפָרֵד מפרד גוֹרם לפירוּד הגל למרכּיביו
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
גִּיל הַגַּל גיל הגל היחס שבין מהירוּת הגל למהירוּת הרוּח
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
מוֹעֵד יָם שֶׁל אֶקְוִינוֹקְס* מועד ים של אקווינוקס*, גֵּאוּת וָשֵׁפֶל שֶׁל אֶקְוִינוֹקְס* גאות ושפל של אקווינוקס*
* במילון המקורי כתוב: מוֹעֵד יָם שֶׁל אֶקְוִינוֹקְסְ
* במילון המקורי כתוב: גֵּאוּת וָשֵׁפֶל שֶׁל אֶקְוִינוֹקְסְ
העתק
העתק
העתק
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
זֶרֶם צְפִיפוּת זרם צפיפות הכּונה לזרם, שבּוֹ צפיפוּת הנוֹזל נבדלת מצפיפוּת הסביבה
דלג למונחים