ספרנות (תשל"ו)

סינון
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: תַּקְצִיר
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: תִּקְצֵר
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: תַּמְצִית
דלג למונחים