ספרנות (תשל"ו)

סינון
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
פָּלֵאוֹגְרַפְיָה* פלאוגרפיה*
* במילון המקורי כתוב: פָּלֵיאוֹגְרַפְיָה
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
קוֹדֵקְס* קודקס*, מִצְחָף מצחף
* במילון המקורי כתוב: קוֹדֶקְסְ
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
הוֹלוֹגְרָף הולוגרף חיבּוּר בּכתב-ידוֹ של המחבּר
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
פּוֹתֵחַ פותח המלים הראשוֹנוֹת בּטקסט הנמצא
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
מְסַיֵּם מסיים המלים האחרוֹנוֹת בּטקסט הנמצא
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
אִינְקוּנַבּוּל אינקונבול דפוּס מלפני שנת 1500; (מ"ר אִינְקוּנַבּוּלִים)
דלג למונחים