ספרנות (תשל"ו)

סינון
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
כַּרְטִיס הַמְּחַבֵּר* כרטיס המחבר*
* במילון המקורי כתוב: כַּרְטִיס הַמְחַבֵּר
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
רוֹכֵב רוכב לסימוּן כּרטיס
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
סִדּוּר לְפִי א"ב* סידור לפי א"ב*
סֵדֶר א"ב* סדר א"ב*
* במילון המקורי כתוב: סִדּוּר לְפִי א"בּ
* במילון המקורי כתוב: סֵדֶר א"בּ
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
סִדֵּר לְפִי א"ב* סידר לפי א"ב*, סִדֵּר לְפִי סֵדֶר א"ב* סידר לפי סדר א"ב*
* במילון המקורי כתוב: סִדֵּר לְפִי א"בּ
* במילון המקורי כתוב: סִדֵּר לְפִי סֵדֶר א"בּ
דלג למונחים