בריאות הציבור (תשפ"ב)

סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מוֹדֵל שְׁלַבֵּי הַשִּׁנּוּי מודל שלבי השינוי בהתנהגות בריאות; השלבים: טְרוֹם-הִרְהוּר, הִרְהוּר, הֲכָנָה, פְּעֻלָּה, שִׁמּוּר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
טְרוֹם-הִרְהוּר טרום-הרהור השלב של היעדר כוונה לשנות התנהגות לא בריאה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
הִרְהוּר הרהור השלב של חשיבה על שינוי של התנהגות לא בריאה (בששת החודשים הבאים)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
הֲכָנָה הכנה השלב של נקיטת פעולה כלשהי להפסקת התנהגות לא בריאה וכוונה להתחיל בשינוי (בחודש הקרוב)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
פְּעֻלָּה פעולה השלב של הפסקה מלאה של התנהגות לא בריאה (במהלך ששת החודשים האחרונים)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
שִׁמּוּר שימור השלב של הפסקה מלאה של התנהגות לא בריאה (במשך יותר משישה חודשים)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מְעִידָה מעידה חזרה להתנהגות לא בריאה באחד משלבי המודל
דלג למונחים