בריאות הציבור (תשפ"ב)


הקדמה

 
את רשימת המונחים הכללית בבריאות הציבור הכינה הוועדה למונחי בריאות הציבור של האקדמיה ללשון העברית.
הוועדה החלה את דרכה בראשית שנת תשע"ד (20 באוקטובר 2013) ביוזמת רופאי בריאות הציבור – לאחר שהוכר הצורך בוועדה מיוחדת לתחום זה, נוסף על הוועדה למונחי רפואה שפעלה באקדמיה באותו הזמן.
בוועדה חברו רופאות ורופאים מומחים בבריאות הציבור, מומחית מתחום מדעי החברה וההתנהגות ונציגות האקדמיה ללשון העברית.
 

חברי הוועדה

מקרב אנשי המקצוע – יושבת ראש הוועדה ד"ר מילכה דונחין (ביה"ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה), פרופ' רחלי דנקנר (מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות), פרופ' אלכס לבנטל (המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הבריאות), פרופ' ורדה סוסקולני (ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר־אילן), פרופ' ליטל קינן־בוקר (המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות, ביה"ס לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה), ד"ר רז דקל (יו"ר איגוד הרופאים התעסוקתיים; משנת תשפ"א).
נציגות האקדמיה – חברת האקדמיה פרופ' יהודית הנשקה ועובדת האקדמיה ד"ר טובה שטראוס שרברין (עד ראשית תש"ף–סוף 2019, והיא גם הייתה מרכזת הוועדה).
מרכזת הוועדה מאמצע תש"ף (2020) רונית גדיש.
 
הרשימה נדונה ואושרה בוועדת המינוח המרכזית בישיבה ביום כ"ד בניסן תשפ"ב, 25 באפריל 2022.

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה ביום כ"ט באייר תשפ"ב, 30 במאי 2022 (ישיבה שעו).
 
הרשימה מסודרת לפי נושאים, ובכל נושא לפי סדר הא"ב של המונחים הלועזיים.