בריאות הציבור (תשפ"ב)

סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
הַעֲרָכַת הַשְׁפָּעָה עַל הַבְּרִיאוּת הערכת השפעה על הבריאות הליך רב-תחומי, מובנה, של אמידת ההשפעות של תוכנית או מדיניות מוצעות על בריאות האוכלוסייה; השלבים: סִנּוּן, תִּחוּם, אֲמִידָה, דִּוּוּחַ, נִטּוּר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
סִנּוּן סינון בהַעֲרָכַת הַשְׁפָּעָה עַל הַבְּרִיאוּת – השלב שבו מחליטים אם ראוי להמשיך בהערכה בנוגע לתוכנית נדונה

screening screening n.; stage of health-impact assessment
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
תִּחוּם תיחום השלב שבו מתכננים את שלב האֲמִידָה וקובעים את מטרותיו, היקפו, שיטותיו וכו'
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
אֲמִידָה אמידה השלב שבו אוספים ראיות, מידע ונתונים ובוחנים את החומר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
דִּוּוּחַ דיווח שבו מגבשים ממצאים, מסקנות והמלצות ומגישים תַּסְקִיר הַשְׁפָּעָה עַל הַבְּרִיאוּת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
נִטּוּר ניטור השלב שבו עוקבים אחר יישום ההמלצות בתַסְקִיר ההַשְׁפָּעָה עַל הַבְּרִיאוּת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
תַּסְקִיר הַשְׁפָּעָה עַל הַבְּרִיאוּת תסקיר השפעה על הבריאות מסמך המפרט את אומדן ההשלכות הבריאותיות של מדיניות, תוכנית או מיזם וההמלצות הנגזרות
דלג למונחים