בריאות הציבור (תשפ"ב)

סינון
העתק
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
בְּרִית ברית בין גופים להשגת מטרות מוסכמות
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
נֶכֶס נכס המהווה משאב לקידום בריאות
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
בְּחִירָה מֻשְׂכֶּלֶת בחירה מושכלת בטיפולים רפואיים והימנעות מטיפולים ובדיקות מיותרים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מַנְחֶה מנחה מי שתפקידו לעורר ולהוביל שיח לשם השגת מטרה מסוימת
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
תִּקְשֹׁרֶת בְּרִיאוּת תקשורת בריאות הפצת מידע בענייני בריאות כדי ליידע את הציבור ולעורר מודעות
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
פִּתּוּחַ בְּרִיאוּת פיתוח בריאות תהליך מתמשך של שיפור מצב הבריאות
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
בְּרִיאוּת בְּכָל מְדִינִיּוּת בריאות בכל מדיניות גישה המתחשבת בהשפעה על הבריאות בכל ההחלטות על מדיניות בכל המגזרים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מִסְגֶּרֶת מְקַדֶּמֶת בְּרִיאוּת מסגרת מקדמת בריאות מסגרת ארגונית המאמצת תרבות ומדיניות של קידום בריאות ופועלת ליישומה, כגון 'בית ספר מקדם בריאות'
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
תַּסְקִיר תָּכְנִית תסקיר תוכנית הערכת תָּכְנִית הִתְעָרְבוּת ללא קבוצת ביקורת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
נִסּוּי תָּכְנִית הִתְעָרְבוּת ניסוי תוכנית התערבות, נִסּוּי תָּכְנִית ניסוי תוכנית ניסוי הבודק את המועילות של תָּכְנִית הִתְעָרְבוּת בתנאֵי המציאות
דלג למונחים