ספרנות (תשל"ו)

סינון
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
רְשׁוּמָה רשומה כּל דבר שבּכתב אוֹ בּרישוּם
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
תְּעוּדָה תעודה דבר כּתוּב, מוּדפּס אוֹ מצוּלם
מִסְמָךְ מסמך כּתב הוֹכחה על קיוּם עוּבדה
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
סֵפֶר עֵזֶר ספר עזר ספר, המביא את העניינים החשוּבים בּמקצוֹע אוֹ בּנוֹשׂא מסוּים
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
סֵפֶר יַעַץ ספר יעץ, סֵפֶר שִׁמּוּשׁ ספר שימוש ספר, שאינוֹ משמש לקריאה רצוּפה, אלא נעזרים בּוֹ למצוֹא ידיעוֹת על עניין מסוּים, כּגוֹן מילוֹן, אנציקלוֹפּדיה, מדריך, קוֹנקוֹרדנציה, מפתח, בּיבּליוֹגרפיה וכו'
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
קוֹנְקוֹרְדַּנְצִיָּה* קונקורדנצייה*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְקוֹרְדַּנְצְיָה
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
נוֹבֵלָה* נובלה*
* במילון המקורי כתוב: נוֹבֶלָּה
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
מַעֲרָכוֹן* מערכון*
* במילון המקורי כתוב: מַעַרְכוֹן
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
שַׁלְשֶׁלֶת יֻחֲסִין* שלשלת יוחסין*, לוּחַ יֻחֲסִין* לוח יוחסין*
* במילון המקורי כתוב: שַׁלְשֶׁלֶת יוּחֲסִין
* במילון המקורי כתוב: לוּחַ יוּחֲסִין
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
עדכון: באנגלית רק polygraphic collection (written by several authors)
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
עדכוו: באנגלית polytopical collection (on several subjects)
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונחים פוצלו: יַלְקוּט – anthology; מִקְרָאָה – chrestomathy, reader
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
מַאֲמָר מאמר בּעיתוֹן וכוּ'
עֵרֶךְ ערך בּאנציקלוֹפּדיה
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
כֶּרֶךְ חוֹבָרוֹת* כרך חוברות*
* במילון המקורי כתוב: כֶּרֶךְ חוֹבְרוֹת
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
עוֹרֵךְ עורך של כּתב-עת אוֹ עיתוֹן
העתק
חלופות תקניות : מֵידָע לָעִתּוֹנוּת
להרחבה
חלופות תקניות : מידע לעיתונות
להרחבה
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
כְּתַב עֵת כתב עת, תְּקוּפוֹן תקופון פּרסוּם בּעל כּוֹתר משלוֹ, היוֹצא בּהפרשי זמן קבוּעים, ולא נקבּע מראש מספּר הפּעמים, שהוּא עתיד לצאת. הוּא מכיל מאמרים של מחבּרים אחדים.
המונחים פוצלו: כְּתַב עֵת; תְּקוּפוֹן
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
זִכְרוֹנוֹת זיכרונות, יְדִיעוֹת ידיעות, דִּיּוּנִים דיונים כּגוֹן: זיכרוֹנוֹת האקדמיה ללשוֹן העברית, ידיעוֹת החברה לחקר המקרא, דיוּני ועידוֹת הרוֹפאים
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
אַלְבּוֹם* אלבום*
* במילון המקורי כתוב: אַלְבּוּם
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
סִדְרוֹן סדרון מ"ר סִדְרוֹנִים; כּל פּרסוּם, המוֹפיע בּהמשכים, בּדרך-כּלל בּהפסקוֹת קבוּעוֹת, והמיוֹעד לצאת ללא קץ קבוּע מראש, כּגוֹן כּתבי-עת, עיתוֹנים, שנתוֹנים, דוּ"חוֹת, מדריכים וגם סדרוֹת. על פּי רוֹב יש לכל חלק (כּרך, גיליוֹן) של סדרוֹן תוכן אחר, אבל יש סדרונים, שהם הוצאות הולכות ומתחדשות של ספר אחד, כגון Who's who וכיו"ב. כמעט בכל סדרון משתתפים מחברים שונים, אבל אין זה הכרחי.
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
פְּרוֹסְפֵּקְט* פרוספקט*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹסְפֶּקְטְ
המונח המעודכן: עֲלוֹן מֵידָע
העתק
חלופות תקניות : סִימַן מִסְחָר
להרחבה
חלופות תקניות : סימן מסחר
להרחבה
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח פוצל: שְׁקוּפִית – slide; שֶׁקֶף – transparency
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונחים פוצלו: אִיּוּר – illustration; תְּמוּנָה – picture, image
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִילוּסְטְרַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אילוסטרציה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
דִּיאַגְרָמָה* דיאגרמה*
* במילון המקורי כתוב: דִּיאַגְרַמָּה
העתק
חלופות תקניות : הֶעָרַת שׁוּלַיִם
בוטלה ההבחנה בין הערת שוליים להערת גיליון.
להרחבה
חלופות תקניות : הערת שוליים
בוטלה ההבחנה בין הערת שוליים להערת גיליון.
להרחבה
העתק
בוטלה ההבחנה בין הערת שוליים להערת גיליון.
להרחבה
בוטלה ההבחנה בין הערת שוליים להערת גיליון.
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : חֹמֶר לֹא סִפְרִי
להרחבה
חלופות תקניות : חומר לא ספרי
להרחבה
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: מַפַּת שׁוּלַיִם
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
כְּתַב זְכוּיוֹת* כתב זכויות*, שְׁטַר זְכוּיוֹת* שטר זכויות*
* במילון המקורי כתוב: כְּתַב זְכֻיּוֹת
* במילון המקורי כתוב: שְׁטַר זְכֻיּוֹת
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
פָּטֵנְט* פטנט*, כְּתַב פָּטֵנְט* כתב פטנט*
* במילון המקורי כתוב: פָּטֶנְטְ
* במילון המקורי כתוב: כְּתַב פָּטֶנְטְ
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
תֶּקֶן* תקן*
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: גַּנְזָרוּת, גִּנְזוּר
דלג למונחים