רתכות (תש"ך)

סינון
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
רִתּוּךְ בְּמֵימָן אָטוֹמִי* ריתוך במימן אטומי*, רִתּוּךְ בְּהֶלְיוּם אָטוֹמִי* ריתוך בהליום אטומי*, רִתּוּךְ בְּאַרְגּוֹן אָטוֹמִי* ריתוך בארגון אטומי*
* במילון המקורי כתוב: רִתּוּךְ בְּמֵימָן אֲטוֹמִי
* במילון המקורי כתוב: רִתּוּךְ בְּהֶלְיוּם אֲטוֹמִי
* במילון המקורי כתוב: רִתּוּךְ בְּאַרְגּוֹן אֲטוֹמִי
העתק
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אֵלֶקְטְרוֹדָה* אלקטרודה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדָה
העתק
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אֵלֶקְטְרוֹדָה חֲשׂוּפָה* אלקטרודה חשופה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדָה חֲשׂוּפָה
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אֵלֶקְטְרוֹדָה עֲטוּפָה* אלקטרודה עטופה*, אֵלֶקְטְרוֹדָה מְצֻפָּה* אלקטרודה מצופה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדָה עֲטוּפָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדָה מְצֻפָּה
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אֵלֶקְטְרוֹדָה מְצֻפָּה בִּטְבִילָה* אלקטרודה מצופה בטבילה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדָה מְצֻפָּה בִּטְבִילָה
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אֵלֶקְטְרוֹדָה מְצֻפָּה בְּשִׁחוּל* אלקטרודה מצופה בשיחול*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדָה מְצֻפָּה בְּשִׁחוּל
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אֵלֶקְטְרוֹדָה לְבוּבָה* אלקטרודה לבובה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדָה לְבוּבָה
דלג למונחים