רתכות (תש"ך)

סינון
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
רִתּוּךְ בַּאֲוִיר וְאָצֵטִילֵן* ריתוך באוויר ואצטילן*
* במילון המקורי כתוב: רִתּוּךְ בַּאֲוִיר וַאֲצֵטִילֶן
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
רִתּוּךְ בְּחַמְצָן וְאָצֵטִילֵן* ריתוך בחמצן ואצטילן*
* במילון המקורי כתוב: רִתּוּךְ בְּחַמְצָן וַאֲצֵטִילֶן
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אָצֵטִילֵן* אצטילן*
* במילון המקורי כתוב: אֲצֵטִילֶן
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אָצֵטִילֵן מוּמָס* אצטילן מומס*
* במילון המקורי כתוב: אֲצֵטִילֶן מוּמָס
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מְחוֹלֵל אָצֵטִילֵן* מחולל אצטילן*, גֵּנֵרָטוֹר אָצֵטִילֵן* גנרטור אצטילן*
* במילון המקורי כתוב: מְחוֹלֵל אֲצֵטִילֶן
* במילון המקורי כתוב: גֵּנֵרָטוֹר אֲצֵטִילֶן
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מַצָּת* מצת*
* במילון המקורי כתוב: מַצֵּת
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
תַּעֲרֹבֶת אָצֵטִילֵן וַאֲוִיר* תערובת אצטילן ואוויר*
* במילון המקורי כתוב: תַּעֲרֹבֶת אֲצֵטִילֶן וַאֲוִיר
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
לַהֶבֶת אָצֵטִילֵן* להבת אצטילן*
* במילון המקורי כתוב: לַהֶבֶת אֲצֵטִילֶן
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
לַהֶבֶת חַמְצָן וְאָצֵטִילֵן* להבת חמצן ואצטילן*
* במילון המקורי כתוב: לַהֶבֶת חַמְצָן וַאֲצֵטִילֶן
דלג למונחים