רתכות (תש"ך)

סינון
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
הַלְחָמָה הלחמה הפעולה
הֶלְחֵם הלחם החיבור הנוצר ע"י הלחמה
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אָמוֹן כְּלוֹרִי* אמון כלורי*
* במילון המקורי כתוב: אַמּוֹן כְּלוֹרִי
העתק
דלג למונחים