ריצוף [בניין] (תשל"ה)

סינון
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אֲרִיחַ שָׂפָה אריח שפה אריח קיר בּעל שׂפה אחת מעוּגלת אוֹ מקוּצעת
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אֲרִיחַ פִּנָּה אריח פינה אריח קיר בּעל 2 פּאוֹת סמוּכוֹת מעוּגלוֹת אוֹ מקוּצעוֹת
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אֲרִיחַ זִוּוּי אריח זיווי אריח בּעל פּאה אחת מקוּצעת בּ-45° להתקנה בּפינה בּין קירוֹת
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אָרִיחַ קָעוּר* אריח קעור* פּריט מעוּגל העשׂוּי מחוֹמר האריחים, המחבּר אריחי שני קירוֹת ניצבים בּפינה קעוּרה
* במילון המקורי כתוב: אֲרִיחַ קָעוּר
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אָרִיחַ קָמוּר* אריח קמור* פּריט מעוּגל מחוֹמר האריחים המחבּר אריחי שני קירוֹת ניצבים בּפינה בּוֹלטת
* במילון המקורי כתוב: אֲרִיחַ קָמוּר
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אֶבֶן פְּסֵיפָס אבן פסיפס פּריט של פּסיפס, היכוֹל להיוֹת מאבן אוֹ מחוֹמר מלאכוּתי, כּגוֹן זכוּכית
העתק
העתק
דלג למונחים