ריצוף [בניין] (תשל"ה)

סינון
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
רִצְפָּה רצפה כּלל השכבוֹת עם המצע אוֹ השכבה הנוֹשׂאת
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
רִצּוּף ריצוף 1. התקנת השכבה העליוֹנה של הרצפּה, שעליה דוֹרכים. 2. השכבה העליוֹנה עצמהּ
העתק
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אָרִיחַ אריח פּריט שטוּח בּעל צוּרה קבוּעה, בּד"כּ ריבּוּע אוֹ מלבּן, שאינוֹ גדוֹל מ-30 ס"מ
העתק
העתק
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
סְפִין* ספין* חלק של קיר אוֹ של חיפּוּי הקיר שמסביבוֹ מעין מסגרת, העוֹשׂה אוֹתוֹ ליחידה בּפני עצמהּ
* במילון המקורי כתוב: סָפִין
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
זוּר זור פּס בּוֹלט בּשׂפה העליוֹנה של חיפּוּי קיר, המגיע עד לגוֹבהּ מסוּים
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
טַפֵּט* טפט* נייר, אריג אוֹ חוֹמר דק אחר להדבּקה על קירוֹת
* במילון המקורי כתוב: טַפֶּט
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
יְרִיעָה יריעה חוֹמר דק וגמיש, כּגוֹן אריג, נייר, פּלסטיק
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
חִפּוּי טַבְלָאוֹת* חיפוי טבלאות* כּגון: חיפּוּי טבלוֹת אבן, חיפּוּי טבלוֹת שיש
* במילון המקורי כתוב: חִפּוּי טַבְלוֹת
דלג למונחים