מסגרות ונפחות (תש"ב)

סינון
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַסְמֶרֶת* מסמרת*
* במילון המקורי כתוב: מַסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
קְנֵה הַמַּסְמֶרֶת* קנה המסמרת*
* במילון המקורי כתוב: קְנֵה הַמַּסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רֹאשׁ הַמַּסְמֶרֶת* ראש המסמרת*
* במילון המקורי כתוב: רֹאשׁ הַמַּסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סִמְרֵר* סמרר*
* במילון המקורי כתוב: סַמְרֵר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
תָּקַע מַסְמֶרֶת* תקע מסמרת*
* במילון המקורי כתוב: תָּקוֹעַ מַסְמֵרָה
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַהֲדֵק מהדק, מַהֲדֵק שֶׁל הַמַּסְמֶרֶת* מהדק של המסמרת*
* במילון המקורי כתוב: מַהֲדֵק שֶׁל הַמַּסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חָסַם* חסם*, חָסַם הַמַּסְמֶרֶת* חסם המסמרת*
* במילון המקורי כתוב: חָסוֹם
* במילון המקורי כתוב: חָסוֹם הַמַּסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
כּוּר לַמַּסְמָרוֹת* כור למסמרות*
* במילון המקורי כתוב: כּוּר לַמַּסְמֵרוֹת
דלג למונחים