מסגרות ונפחות (תש"ב)

סינון
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מָדַד יָפֶה* מדד יפה*, מָדַד בְּדִיּוּק* מדד בדיוק*
* במילון המקורי כתוב: מָדוֹד יָפֶה
* במילון המקורי כתוב: מָדוֹד בְּדִיּוּק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַד-עֹמֶק* מד-עומק*
* במילון המקורי כתוב: מַדְעֹמֶק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַד-קֹטֶר* מד-קוטר*
* במילון המקורי כתוב: מַדְקֹטֶר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַד-פַּח* מד-פח*
* במילון המקורי כתוב: מַדְפָּח
המונח המעודכן: מַדִּיד פַּחִים (תש"ו)
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַד-תַּיִל* מד-תיל*
* במילון המקורי כתוב: מַדְתַּיִל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: גָּשׁוֹשׁ חוּץ
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: גָּשׁוֹשׁ פְּנִים
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סֵרֵט* סירט*
* במילון המקורי כתוב: סָרֵט
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: סַרְגֵּל קָמָץ, סַרְגֵּל T
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
יִשֵּׁר* יישר*
* במילון המקורי כתוב: יַשֵּׁר
דלג למונחים