מסגרות ונפחות (תש"ב)

סינון
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
שֵׁן הַמַּסּוֹר* שן המסור*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁן הַמַּסּוֹר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סִכְסֵךְ שִׁנֵּי הַמַּסּוֹר* סכסך שיני המסור*
* במילון המקורי כתוב: סַכְסֵךְ שִׁנֵּי הַמַּסּוֹר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
נִסֵּר* ניסר*
* במילון המקורי כתוב: נַסֵּר
דלג למונחים