מנעול [נגרות] (תשי"ג)

סינון
העתק
נגרות (תשי"ג, 1953)
חוֹסֶמֶת חוסמת הבליטה הזחיחה, שׁבה חוסמים מנעול "יֵיל" כשׁהוא סגור או כשׁהוא פתוח.
דלג למונחים