מנעול (תשי"ג)

סריקות   

הקדמה – לקט מונחים [מנעול, קופל, דלת]

 

המונחים קצתם הצעות הוועדה למונחי בניין בת"א וקצתם הצעות המזכירות המדעית של ועד הלשון.

[במהדורה המודפסת] המונחים המסומנים בכוכב (*) כבר נתפרסמו כהחלטות ועד הלשון. המספרים רומזים לציורים בעמוד הסמוך.

  

***

 

הרשימה "לקט מונחים מתשובות המזכירות המדעית" מלווה באיורים פורסמה בלשוננו לעם ד / לט (תשי"ג), עמ' 26–27. פרקי הרשימה: הַמַּנְעוּל, הַקּוֹפָל, מִסְגָּר קוֹפָלִים, הַמַּפְתֵּחַ, שׁוֹנוֹת.