מנעול [נגרות] (תשי"ג)

סינון
העתק
נגרות (תשי"ג, 1953)
חוֹסֶמֶת חוסמת הבליטה הזחיחה, שׁבה חוסמים מנעול "יֵיל" כשׁהוא סגור או כשׁהוא פתוח.
העתק
נגרות (תשי"ג, 1953)
הַקּוֹפָּל* הקופל*
* במילון המקורי כתוב: הַקּוֹפָל
העתק
נגרות (תשי"ג, 1953)
גּוּף הַקּוֹפָּל* גוף הקופל*
* במילון המקורי כתוב: גּוּף הַקּוֹפָל
העתק
נגרות (תשי"ג, 1953)
קֶשֶׁת הַקּוֹפָּל* קשת הקופל*
* במילון המקורי כתוב: קֶשֶׁת הַקּוֹפָל
העתק
נגרות (תשי"ג, 1953)
מִסְגַּר קוֹפָּלִים* מסגר קופלים*
* במילון המקורי כתוב: מִסְגַּר קוֹפָלִים
העתק
נגרות (תשי"ג, 1953)
פּוֹתַחַת פותחת וו המשמש לפתיחת מנעולים שונים ("מפתח גנבים").
העתק
נגרות (תשי"ג, 1953)
מַעֲצֵר-הַדֶּלֶת מעצר-הדלת התקן לעצירת הדלת הפתוחה במקומה.
העתק
נגרות (תשי"ג, 1953)
פָּגוֹשׁ גּוּמִי* פגוש גומי* גליל גומי, המונע פגימת הקיר ע"י פתיחת הדלת.
* במילון המקורי כתוב: פָּגוֹשׁ גֻּמִּי
דלג למונחים