כבאות (תש"ז)

סינון
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
מַרְחֵק מרחק ר' מַרְחֲקִים
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
לֶכֶד לכד ר' לְכָדִים
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
חַדּוּד חדוד ר' חַדּוּדִים
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
סֻלָּם מַנְגְּנוֹנִי* סולם מנגנוני*
* במילון המקורי כתוב: סֻלָּם מַנְגָּנוֹנִי
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
מַעֲצֵר מעצר ר' מַעַצְרִים
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
סַד הָאוֹפַן* סד האופן* ר' סַדֵּי הָאוֹפַנִּים
* במילון המקורי כתוב: סַד הָאוֹפָן
דלג למונחים