כבאות (תש"ז)

סריקות   

הקדמה – מִלּוֹן לְמֻנְּחֵי כַּבָּאוּת

 

עברי – אנגלי – גרמני

ובו

34 ציורים

 

בסוף שנת תש"ה הציעה לשכת ההדרכה שעל-יד מרכז מכבי-האש בארץ-ישראל לוועד הלשון להרכיב ועדה מיוחדת לשם קביעת מונחי הכבאות. ועד הלשון נענה לבקשה זו ומינה כחברי ועדה את חברי הוועד, ה"ה נתן שיפריס, ודוד שמעונוביץ, ואת המומחים למקצוע, ה"ה יהודה גוטליב ואברהם קרלין. המזכיר המדעי של ועד הלשון בתל-אביב, ה' יחזקאל קוטשר, שימש מזכיר הוועדה עד חשון תש"ו, ואחרי פרישתו מעבודת ועד הלשון מילא את מקומו הד"ר עלי איזן.

ביסוד עבודת הוועדה הונחה רשימה של המונחים הנהוגים בכל סניפי הכבאים בארץ, שהוכנה בידי ה' גוטליב בצירוף המונחים הלועזיים. בירור המונחים הצריך ישיבות רבות בוועדה, ביקורים בתחנות הכבאים בתל-אביב ובפתח-תקוה וחליפת-מכתבים ממושכת עם כל הנוגעים בדבר. לאחר שלוש קריאות בוועדה נשלח בשבט תש"ו חוזר לחברי ועד הלשון ולבעלי-המקצוע, ובו רשימת המונחים המוצעים על-ידי הוועדה.

הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה, המשותפת לוועד הלשון ולטכניון העברי בחיפה, הקדישה להצעות אלה ארבע ישיבות, שבהן השתתפו ה"ה אינג' ש' אירמאי, אפרים בנקיר, פרופ' א' ברויר, משה ברמסון, אינג' סעדיה גולדברג (ועד הלשון) וד"ר י. רבין (ועד הלשון). באחת הישיבות האלה השתתף ה' י' גוטליב כבא-כח הוועדה התל-אביבית. אחרי קבלת הערותיה של הוועדה המרכזית והערותיהם של ה"ה ש' אירמאי, ד"ר זאב בן-חיים, סעדיה גולדברג, שמואל ייבין (ועד הלשון), אפרים קרסנר (יו"ר מרכז מכבי-האש בארץ) ושל גדוד מכבי-האש בחיפה נתחדש הדיון בוועדה התל-אביבית. על המונחים המסופקים האחרונים הוחלט בישיבה, שבה השתתף הד"ר י' רבין כבא-כח הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה.

ועד הלשון העברית מודה לכל האנשים הנ"ל על עזרתם בעבודה זו ולמרכז מכבי-האש על חלקו בהוצאת המלון. ה"ה ר' ויינשטיין וש' לוריג הואילו לסייע למזכירות בקביעת כמה מונחים לועזיים. ה"ה ד"ר י' רבין וד"ר ז' בן-חיים עזרו בקריאת הגהות. יעמדו כולם על הברכה.

 

ועד הלשון העברית

בארץ-ישראל

  

***

 

"מלון למנחי כבאות" (עברי-אנגלי-גרמני) יצא לאור על ידי ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק ומרכז מכבי-האש בארץ-ישראל, תל-אביב, תש"ז.