כבאות (תש"ז)

סינון
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
שָׁאַב* שאב*
* במילון המקורי כתוב: שָׁאוֹב
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
יָנַק* ינק*
* במילון המקורי כתוב: יָנוֹק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
טַנְק* טנק*, טַנְק מַיִם* טנק מים*
* במילון המקורי כתוב: טַנְקְ
* במילון המקורי כתוב: טַנְקְ מַיִם
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
מְכַל מַיִם שֶׁל בְּרֵזֵנְט* מכל מים של ברזנט*
* במילון המקורי כתוב: מֵכַל מַיִם שֶׁל בְּרֵזֶנְטְ
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
הִידְרַנְט* הידרנט*
* במילון המקורי כתוב: הִדְרַנְטְ
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
הִידְרַנְט חָפוּי* הידרנט חפוי*
* במילון המקורי כתוב: הִדְרַנְטְ חָפוּי
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
הִידְרַנְט גָּלוּי* הידרנט גלוי*
* במילון המקורי כתוב: הִדְרַנְטְ גָּלוּי
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
בֵּית הַהִידְרַנְט* בית ההידרנט*
* במילון המקורי כתוב: בֵּית הַהִדְרַנְטְ
העתק
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
תִּלְבֹּשֶׁת אַסְבֵּסְט* תלבושת אסבסט*
* במילון המקורי כתוב: תִּלְבֹּשֶׁת אַסְבֶּסְטוֹס
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
תְּרִיס אַסְבֵּסְט* תריס אסבסט*
* במילון המקורי כתוב: תְּרִיס אַסְבֶּסְטוֹס
העתק
העתק
העתק
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
מַרְחֵק מרחק ר' מַרְחֲקִים
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
לֶכֶד לכד ר' לְכָדִים
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
חַדּוּד חדוד ר' חַדּוּדִים
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
סֻלָּם מַנְגְּנוֹנִי* סולם מנגנוני*
* במילון המקורי כתוב: סֻלָּם מַנְגָּנוֹנִי
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
מַעֲצֵר מעצר ר' מַעַצְרִים
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
סַד הָאוֹפַן* סד האופן* ר' סַדֵּי הָאוֹפַנִּים
* במילון המקורי כתוב: סַד הָאוֹפָן
דלג למונחים