טלפונאות [אלקטרוניקה] (תרפ"ט)

סינון
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אַמְפֵּר כְּרִיכוֹת* אמפר כריכות*
* במילון המקורי כתוב: אַמְפֶּר כְּרִיכוֹת
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
לְהַטְעִין להטעין, לִטְעֹן* לטעון*
* במילון המקורי כתוב: לִטְעוֹן
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
בִּטֵּל מִגְנוּט* ביטל מגנוט*
* במילון המקורי כתוב: בַּטֵּל מִגְנוּט
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
פָּרַק* פרק*
* במילון המקורי כתוב: לִפְרוֹק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אֵלֶקְטְרוֹדִינָמִיקָה* אלקטרודינמיקה*
* במילון המקורי כתוב: אֵלֶקְטְרוֹ-דִינַמִּיקָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אֵלֶקְטְרוֹסְטָטִיקָה* אלקטרוסטטיקה*
* במילון המקורי כתוב: אֵלֶקְטְרוֹ-סְטַטִּיקָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אֵלֶקְטְרוֹטֶכְנִיקָה* אלקטרוטכניקה*
* במילון המקורי כתוב: אֵלֶקְטְרוֹ-תֶּכְנִיקָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵט* אלקטרומגנט*
* במילון המקורי כתוב: אֵלֶקְטְרוֹ-מַגְנֵיט
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִיּוּת* אלקטרומגנטיות*
* במילון המקורי כתוב: אֵלֶקְטְרוֹ-מַגְנֵיטִיּוּת
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אֵנֶרְגִּיָּה* אנרגייה*
* במילון המקורי כתוב: אֵנֶרְגִיָּה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: זָן
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אִינְדּוּקְטוֹר* אינדוקטור*, מַשְׁרָן משרן
* במילון המקורי כתוב: אִינְדֻּקְטוֹר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
הַתְקָנָה התקנה, אִינְסְטָלַצְיָה* אינסטלציה*, מִתְקָן מתקן
* במילון המקורי כתוב: אִינְסְטַלַּצִּיָּה
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
קַו כּוֹחַ* קו כוח*
* במילון המקורי כתוב: קַו כֹּחַ
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַגְנֵטִיּוּת* מגנטיות*
* במילון המקורי כתוב: מַגְנֵיטִיּוּת
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַגְנֵטִיּוּת שִׁיּוּרִית* מגנטיות שיורית*
* במילון המקורי כתוב: מַגְנֵיטִיּוּת שִׁיּוּרִית
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַחֲזוֹר מחזור, פֶּרְיוֹד* פריוד*
* במילון המקורי כתוב: פֶּרִיּוֹד
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
פָזָה* פזה*
* במילון המקורי כתוב: פַזָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
הֶסְפֵּק אִינְדִּיקָטוֹרִי* הספק אינדיקטורי*, סְפִיקָה אִינְדִּיקָטוֹרִית* ספיקה אינדיקטורית*
* במילון המקורי כתוב: הֶסְפֵּק אִנְדִּיקַטּוֹרִי
* במילון המקורי כתוב: סְפִיקָה אִנְדִּיקַטּוֹרִית
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
הֶסְפֵּק מֻשְׁקָע* הספק מושקע*, סְפִיקָה מֻשְׁקָעָה* ספיקה מושקעה*
* במילון המקורי כתוב: הֶסְפֵּק מָשְׁקָע
* במילון המקורי כתוב: סְפִיקָה מָשְׁקָעָה
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
הֶסְפֵּק מֻחְזָר* הספק מוחזר*, סְפִיקָה מֻחְזֶרֶת* ספיקה מוחזרת*
* במילון המקורי כתוב: הֶסְפֵּק מוּחְזָר
* במילון המקורי כתוב: סְפִיקָה מוּחְזֶרֶת
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)

רֵאַקְטַנְס* ריאקטנס*, הִתְנַגְּדוּת אַל-וָטִית* התנגדות אל-וטית*
* במילון המקורי כתוב: רֵיאַקְטַנְסָה
* במילון המקורי כתוב: הִתְנַגְּדוּת אַל-וַטִּית
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
וַסָּת* וסת*, רֵגוּלָטוֹר* רגולטור*
* במילון המקורי כתוב: וָסָת
* במילון המקורי כתוב: רֵיגוּלַטּוֹר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
רֵאוֹסְטָט* ראוסטט*
* במילון המקורי כתוב: רֵיאוֹסְטַט
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
רָוֶה רווה מַגְנֵיט
דלג למונחים