בניין ערים [תכנון מרחבי] (תש"ד)

סינון
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
חֶלְקָה חלקה (חלק משטח קרקע מחולק); ר' חֲלָקוֹת, ס' חֶלְקוֹת
דלג למונחים