בניין ערים [תכנון מרחבי] (תש"ד)

סינון
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
קִרְיָה קריה (ישוב עירוני בשכנות עיר גדולה); ר' קְרִיּוֹת
עדכון: ברבים גם קְרָיוֹת
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
עִיר עיר ר' עָרִים, ס' עָרֵי
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
כְּרַךְ* כרך* (עיר למעלה ממאה אלף נפש); ר' כְּרַכִּים
* במילון המקורי כתוב: כְּרָךְ
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
מֶטְרוֹפּוֹלִין* מטרופולין*
* במילון המקורי כתוב: מֶטְרָפּוֹלִין
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
שְׁכוּנָה שכונה מספר גושי-בניינים שהוקמו בתכנית מסוימת
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
פַּרְבָּר* פרבר*, פַּרְוָר פרוור שכונה במבואות העיר
* במילון המקורי כתוב: פַּרְבָר
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
רֹבַע עִיר רובע עיר, רֹבַע רובע (חלק-עיר בעל אופי מיוחד); ר' רְבָעִים
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
אֵזוֹר אזור (נקבע לפי השימושים הקבועים בחוק: אזור תעשיה, אזור מסחרי וכו'); ר' אֲזוֹרִים, ס' אֲזוֹרֵי
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
חֶלְקָה חלקה (חלק משטח קרקע מחולק); ר' חֲלָקוֹת, ס' חֶלְקוֹת
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
סִמְטָה* סמטה* (רחוב צר); ר' סִימְטָאוֹת
* במילון המקורי כתוב: סִימְטָה
עדכון: ברבים סִמְטָאוֹת
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
כִּכָּר כיכר נ' (שטח צבורי עגול בפרשת הרחובות); ר' כִּכָּרִים, ס' כִּכְּרֵי
עדכון: ברבים: כִּכָּרוֹת, כִּכְּרוֹת־
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
רְחָבָה רחבה (שטח מרובע); ר' רְחָבוֹת, ס' רַחֲבוֹת
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
אִי מַעֲבָרִים* אי מעברים* ציון לכיוון התעבורה בעיר
* במילון המקורי כתוב: אִי מַעְבָּרִים
המונח המעודכן: אִי תְּנוּעָה
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
אִי מִבְטַחִים* אי מבטחים*, אִי מִבְטַחִים אי מבטחים אי באמצע הכביש, הנועד לעוברי דרכים מפני הסכנה
* במילון המקורי כתוב: אִי מִבְטָחִים
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
פָּרָשַׁת דְּרָכִים פרשת דרכים ר' פָּרָשׁוֹת דְּרָכִים; מקום שהדרכים מסתעפות ממנו לכוונים שונים
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
הִצְטַלְּבוּת דְּרָכִים הצטלבות דרכים ר' הִצְטַלְבֻיּוּת דְּרָכִים; מקום שהדרכים חוצות זו את זו
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
דֶּרֶךְ דרך זו"נ, ר' דְּרָכִים, ס' דַּרְכֵי
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
דֶּרֶךְ עֲקִיפִין דרך עקיפין דרך עוקפת, כדי להימנע מעבור במרכז העיר
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
נָתִיב נתיב, שְׁבִיל שביל דרך חדשה לא סלולה בין גבעות חול, ביער וכו'
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
מִשְׁעוֹל משעול (להולכי רגל); ר' מִשְׁעוֹלִים
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
מִדְרָכָה מדרכה חלק הרחוב המשמש להולכי רגל
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
רְצִיף* רציף* שטח מרוצף הנועד לפריקה או לטעינה, על יד נמל, רכבת, תחנת אבטובוסים, שדה תעופה וכו'
* במילון המקורי כתוב: רָצִיף
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
מַעֲלֶה מעלה (דרך לתנועה שבעליה); ר' מַעֲלִים
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
מוֹרָד מורד (דרך לתנועה שבמורד); ר' מוֹרָדִים
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
שׁוּק שוק ר' שְׁוָקִים, ס' שׁוּקֵי
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
שְׁקָק שקק (שוק קטן); ר' שְׁקָקִים, ס' שְׁקָקֵי
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
גַּן גן שם כללי למקום גדור עצים או צמחים אחרים
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
גַּנָּה גנה, גִּנָּה גינה גן קטן סתם. גִּנַּת-נוֹי, גִּנַּת-יָרָק, גִּנַּת-פְּרָחִים וכו'
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
גְּנוּנִית גנונית, גְּנֵנָה גננה שטחים נטועים קטנים מאוד, לעתים בקרנות רחוב
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
יַעַר יער ר' יְעָרִים, יְעָרוֹת
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
חֹרֶשׁ חורש, חָרְשָׁה חורשה, חֻרְשָׁה חורשה (יער שיחים, יער קטן); ר' חֳרָשִׁים, ס' חָרְשֵׁי, חֳרָשׁוֹת, חֻרְשׁוֹת (הצורה חֹרְשָׁה טעמה מלעיל, והיא ל"ז והה"א נוספת
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
בֻּסְתָּן בוסתן (גן-נוי נטוע לפי תכנית אדריכלית-אמנותית); ר' בֻּסְתָּנִים, ס' בֻּסְתָּנֵי
עדכון: בנסמך רבים בֻּסְתְּנֵי
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
פַּרְדֵּס פרדס (כמקובל בימינו: גן לעצי פרי הדר), ר' פַּרְדֵּסִים
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
שְׂדֵרָה שדרה (טור עצים); ר' שְׂדֵרוֹת, ס' שְׂדֵרוֹת
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
כַּרְמְלִית כרמלית (לפי הצעת ביאליק זהו כַּר-דֶּשֶׁא שלפני הבית, שאינו לא רשות היחיד ולא רשות הרבים); ר' כַּרְמְלִיּוֹת
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
תַּחֲנִית תחנית ר' תַּחֲנִיּוֹת
דלג למונחים