בניין ערים (תש"ד)

סריקות   

הקדמה - מונחי בנין עיר

(רשימה א')

 

רשימה זו של מונחי-בניין-עיר היא הראשונה מתוך סדרת רשימות למונחים מוניציפאליים, שבקביעתם מטפלת – החל בקיץ תש"ג – ועדה מיוחדת מטעם ועד הלשון, בהשתתפות חברים מקצועיים מכל שרות עירוני.

בוועדה, שהורכבה ע"פ הצעת עירית תל אביב, משתתפים כחברים קבועים: ה"ה א' אברונין וא' סמיאטיצקי, חברי ועד הלשון, מר א"ז בן-ישי, מרכז המונחים, מטעם עירית תל-אביב, ומזכירה מר י' קוטשר, המזכיר המדעי של ועד הלשון בתל-אביב.

בדיון ברשימה זו השתתפו כמומחים: ה"ה ח' כצנלסון, עו"ד העיריה, ד"ר ב"צ קרוגליאקוב, מ"מ מזכיר העיר ומר י' שיפמן, המהנדס העירוני.

הוועדה מביעה את תודתה לה"ה א' ברש, י' גור, ש' ייבין, פרופ' מ"ד קאסוטו, חברי ועד הלשון, ולד"ר ז' בן-חיים, מזכיר ועד הלשון בירושלים שהעירו את הערותיהם לחוזר שנשלח אליהם. כן מכירה היא טובה למר י' שיפמן, ולחבר עוזריו בעיריה, שהושיטו את עזרתם בהכנת הרשימה הלועזית ובהגהתה.

הרשימה נדפסה תחילה ב"ידיעות עירית תל אביב", גליון של כסלו-טבת תש"ד, ותוקנו כאן השיבושים שחלו שם בהדפסה.

 

   *** 

 

רשימת מונחי בניין  עיר, עברית-גרמנית-אנגלית, פורסמה בלשוננו יג (תש"ד), עמ' 63–65.