בטון [בניין] (תשכ"ט)

סינון
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
תְּכוּלַת צֵמֵנְט* תכולת צמנט*
* במילון המקורי כתוב: תְּכוּלַת צֶמֶנְטְ
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
יַחַס מַיִם צֵמֵנְט* יחס מים צמנט*
* במילון המקורי כתוב: יַחַס מַיִם צֶמֶנְטְ
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
יַחַס צֵמֵנְט אַגְרֵגָט* יחס צמנט אגרגט*
* במילון המקורי כתוב: יַחַס צֶמֶנְטְ אַגְרֵגָט
העתק
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
תְּלָלָה תללה, תְּלָלַת יְצִיקָה* תללת יציקה*
* במילון המקורי כתוב: תִּלְלַת יְצִיקָה
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מַתֵּז צֵמֵנְט* מתז צמנט*
* במילון המקורי כתוב: מַתֵּז צֶמֶנְטְ
דלג למונחים