בטון [בניין] (תשכ"ט)

סינון
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
צֵמֵנְט* צמנט*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
צֵמֵנְט פּוֹרְטְלַנְד* צמנט פורטלנד*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ פּוֹרְטְלַנְדְּ
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
צֵמֵנְט מְיֻחָד* צמנט מיוחד*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ מְיֻחָד
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
צֵמֵנְט מְהִיר הִתְקַשְּׁרוּת* צמנט מהיר התקשרות*, צֵמֵנְט מְהִיר קִשּׁוּר* צמנט מהיר קישור*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ מְהִיר הִתְקַשְּׁרוּת
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ מְהִיר קִשּׁוּר
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
צֵמֵנְט מְהִיר הִתְקַשּׁוּת* צמנט מהיר התקשות*, צֵמֵנְט מְהִיר קִשּׁוּי* צמנט מהיר קישוי*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ מְהִיר הִתְקַשּׁוּת
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ מְהִיר קִשּׁוּי
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
צֵמֵנְט אָלוּמִינְיוּם* צמנט אלומיניום*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ אֲלוּמִין
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
סִילְט* סילט*
* במילון המקורי כתוב: סִילְטְ
דלג למונחים