עבודות עץ [נגרות] (תרצ"ד)

סינון
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה* ריווה*, הִרְוָה הָעֵץ* הרווה העץ*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה
* במילון המקורי כתוב: הַרְוֵה הָעֵץ
מקובל כיום: הִסְפִּיג (במקום רִוָּה, הִרְוָה)
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה בִּמְלָחִים* ריווה במלחים*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה בִמְלָחִים
מקובל כיום: הִסְפִּיג (במקום רִוָּה)
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
כְּלוֹרִיד שֶׁל אָבָץ* כלוריד של אבץ*
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד שֶׁל אָבָץ
מקובל כיום: כְּלוֹרִיד הָאָבָץ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
המונח המעודכן: נְחֹשֶׁת גָּפְרָתִית
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
כְּלוֹרִיד שֶׁל כַּסְפִּית* כלוריד של כספית*
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד שֶׁל כַּסְפִּית
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה הָעֵץ בְּשֶׁמֶן* ריווה העץ בשמן*, דִּשֵּׁן הָעֵץ* דישן העץ*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה הָעֵץ בְּשֶׁמֶן
* במילון המקורי כתוב: דַּשֵּׁן הָעֵץ
מקובל כיום: הִסְפִּיג (במקום רִוָּה)
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה הָעֵץ בְּעִטְרָן* ריווה העץ בעטרן*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה הָעֵץ בְּעִטְרָן
מקובל כיום הִסְפִּיג (במקום רִוָּה)
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עִטְרַן פַּחַם אֶבֶן* עטרן פחם אבן*
* במילון המקורי כתוב: עִטְרַן פֶּחַם אֶבֶן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עִטְרַן גָּז* עטרן גז*
* במילון המקורי כתוב: עִטְרַן גַּז
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עִטְרַן קוֹק* עטרן קוק*
* במילון המקורי כתוב: עִטְרַן קוֹקְס
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִנֵּן הָעִטְרָן* סינן העטרן*
* במילון המקורי כתוב: סַנֵּן הָעִטְרָן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִלֵּק הַמַּיִם מִן הָעִטְרָן* סילק המים מן העטרן*
* במילון המקורי כתוב: סַלֵּק הַמַּיִם מִן הָעִטְרָן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה* ריווה*, הִרְוָה בְּשֶׁמֶן קְרֵאוֹזוֹט* הרווה בשמן קראוזוט*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה
* במילון המקורי כתוב: הַרְוֵה בְּשֶׁמֶן קְרֵאוֹזוֹט
מקובל כיום: הִסְפִּיג (במקום רִוָּה, הִרְוָה)
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
פֶּטְרוֹל* פטרול*
* במילון המקורי כתוב: פֵּטְרוֹל
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עִבֵּד הָעֵץ לִפְנֵי הַהַרְוָיָה* עיבד העץ לפני ההרוויה*
* במילון המקורי כתוב: עַבֵּד הָעֵץ לִפְנֵי הַהַרְוָיָה
מקובל כיום במקום הַרְוָיָה – הַסְפָּגָה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה בִּקְרֵאוֹזוֹט* ריווה בקראוזוט*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה בִקְרֵאוֹזוֹט
מקובל כיום: הִסְפִּיג (במקום רִוָּה)
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
שִׁיטַת הַטְבָּלָה* שיטת הטבלה*
* במילון המקורי כתוב: שִׁטַּת הַטְבָּלָה
דלג למונחים