עבודות עץ [נגרות] (תרצ"ד)

סינון
העתק
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
המונח המעודכן: קְרוּם הַתָּא; באנגלית: cell membrane
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
המונח המעודכן: מֹהַל הַתָּא; באנגלית: cell sap
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
צָמַק* צמק*
* במילון המקורי כתוב: צָמֹק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֵץ מַלְגְּזִי* עץ מלגזי*
* במילון המקורי כתוב: עֵץ מַלְגֵּזִי
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
גַּרְדּוֹם* גרדום*
* במילון המקורי כתוב: גַּרְדֹּם
המונח המעודכן: גֶּדֶם
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
פָּלַח* פלח*, בָּקַע* בקע*
* במילון המקורי כתוב: פָּלֹחַ
* במילון המקורי כתוב: בָּקֹעַ
העתק
העתק
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
הֵסִיר הַקְּלִפָּה* הסיר הקליפה*, חָשַׂף* חשף*, קִלֵּף* קילף*
* במילון המקורי כתוב: הָסֵר הַקְּלִפָּה
* במילון המקורי כתוב: חָשׂף
* במילון המקורי כתוב: קַלֵּף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
קִלֵּף* קילף*, פִּצֵּל* פיצל*
* במילון המקורי כתוב: קַלֵּף
* במילון המקורי כתוב: פַּצֵּל
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
שְׂרָף* שרף*
* במילון המקורי כתוב: שָׂרָף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
הִלּוּךְ הַשְּׂרָף* הילוך השרף*
* במילון המקורי כתוב: הִלּוּךְ הַשָּׂרָף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רֵיחַ הַשְּׂרָף* ריח השרף*
* במילון המקורי כתוב: רֵיחַ הַשָּׂרָף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
שְׂרָפִי* שרפי*
* במילון המקורי כתוב: שָׂרָפִי
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מְרֻבֵּה שְׂרָף* מרובה שרף*
מְעוּט שְׂרָף* מעוט שרף*
* במילון המקורי כתוב: מְרֻבֵּה שָׂרָף
* במילון המקורי כתוב: מְעוּט שָׂרָף
דלג למונחים