אפידמיולוגיה [בריאות הציבור] (תשפ"א)

סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיָה הטיה טעות שיטתית המעוותת את התוצאות
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת מֵידָע הטיית מידע הטיה הנובעת מנתונים שגויים או לא מדויקים או מסיווג שגוי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת בְּחִירָה הטיית בחירה הטיה הנובעת מאופן דגימת המשתתפים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת אִבְחוּן יֶתֶר הטיית אבחון יתר הטיית מידע הנובעת מאבחון מחלה שלא הייתה מגיעה לביטוי קליני בימי חייו של הנבדק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת גִּלּוּי הטיית גילוי הטיה בשיעור גילוי תופעה בקבוצות שונות בגלל הבדלים בתהליך האבחון, כגון שיטת האבחון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת דִּוּוּחַ הטיית דיווח כגון על נתוני חשיפה ועל תוצאות (הטיית מידע)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת הִזָּכְרוּת הטיית היזכרות הטיית מידע הנובעת מהבדלים בין המשתתפים בתיאור אירועים מן העבר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת הֶקְדֵּם הטיית הקדם של גילוי המחלה; הטיית מידע הנוצרת כאשר גילוי מוקדם של המחלה לא שינה מהותית את מהלך המחלה ואת תוצאותיה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת הִשָּׂרְדוּת הטיית הישרדות הטיית בחירה הנובעת מהכללת מקרי הימצאות במחקר, שמתייחדים בכך ששרדו עד למועד קיום המחקר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת זְמַן חַיּוּת הטיית זמן חיות הטיית מידע הנוצרת כאשר פרק זמן שבו התוצאה הנבדקת אינה יכולה לקרות נזקף למשתתפים החשופים ובכך מנפח את משך הישרדותם
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת חֶבְיוֹן מְמֻשָּׁךְ הטיית חביון ממושך הטיית מידע הנובעת מכך שלמחלה המתפתחת לאט – הנוטה להיות גם פחות קטלנית – יש הסתברות גבוהה יותר להתגלות באמצעות בדיקת סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת מַעֲקָב רְפוּאִי הטיית מעקב רפואי הטיה הנובעת מכך שלמי שנמצא במעקב רפואי יש נגישות גבוהה יותר לשירותים רפואיים נוספים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת מִצְרָף הטיית מצרף הטיית מידע הנובעת מהֶסֵּק שָׁוְא אֵקוֹלוֹגִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת מִתְנַדְּבִים הטיית מתנדבים הטיית בחירה הנובעת מכך שמי שמתנדב להשתתף במחקרים אינו מייצג את האוכלוסייה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת נְשִׁירָה הטיית נשירה הטיית בחירה הנובעת מהבדל בין המשתתפים שנשרו לאלו שנשארו במחקר או מהבדל בשיעור הנשירה בין קבוצות התערבות
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת פִּרְסוּם הטיית פרסום הַטָּיַת דִּוּוּחַ הנובעת מהשפעת תוצאות המחקר – למשל, אם הן מובהקות או מהפכניות – על סיכויי פרסומו
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
צִיּוּן נְטִיָּה לַחֲשִׂיפָה ציון נטייה לחשיפה, צִיּוּן נְטִיָּה ציון נטייה ה'ציון' הוא ההסתברות המותנית לחשיפה של משתתף במחקר תצפיתי בהינתן משתני לוואי שנמדדו
דלג למונחים