אפידמיולוגיה [בריאות הציבור] (תשפ"א)

סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
גּוֹרֵם מְהַדֵּד גורם מהדד, מְהַדֵּד מהדד
גּוֹרֵם מְשַׁנֶּה גורם משנה, מְשַׁנֶּה משנה משתנה אשר ברבדים שונים שלו חל שינוי בהידוד (יחסי הגומלין) בין שני משתנים נבדקים אחרים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הִדּוּד הידוד, שִׁנּוּי קֶשֶׁר שינוי קשר יחס גומלין בין משתנים בלתי-תלויים המעצים או המחליש את הקשר עם התוצאה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
יַחַס סִכּוּנִים רִגְעִי יחס סיכונים רגעי בניתוח הישרדות – יחס הסיכונים בנקודת זמן נתונה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מַדָּד מדד כגון מדד השמנה, מדד עומס תחלואה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מַחְוַן בְּרִיאוּת מחוון בריאות, מַחְוָן מחוון מדד המשקף מכלול של מדדים אחרים והמצביע על תוצאות או על מגמות, כגון שיעור תמותת תינוקות
חלופות תקניות : מַחֲוָן
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְדִּיקָטוֹר (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : מחוון
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינדיקטור (לועזי)
להרחבה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מְנַת סִכּוּיִים מנת סיכויים היחס בין ההסתברות שאירוע יקרה להסתברות שהוא לא יקרה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מִשְׁתַּנֵּה בַּקָּרָה משתנה בקרה משתנה בלתי-תלוי שאינו בבחינת גורם נחקר אך נכלל בניתוח הסטטיסטי כדי לבקר את תרומתו לתוצאה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
עִרְפּוּל ערפול של הקשר שנמדד בין שני משתנים אחרים
דלג למונחים