אפידמיולוגיה [בריאות הציבור] (תשפ"א)

סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִבְדָּק נבדק משתתף במחקר התערבותי

subject subject participant in a trial, experimentee experimentee
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מְרֻאֲיָן מרואיין מוסר מידע באמצעות ריאיון בעל פה או בכתב
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מְרֻאֲיָן חֲלִיפִי מרואיין חליפי מְרֻאֲיָן המכיר את האדם הנחקר ומוסר מידע עליו כשאין אפשרות לאסוף את המידע מן הנחקר עצמו, למשל בגלל מצבו של הנחקר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מוֹסֵר מֵידָע מוסר מידע אדם שמוסר מידע לא ישיר הנחוץ למחקר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מוֹסֵר מֵידָע מֶרְכָּזִי מוסר מידע מרכזי איש מפתח שיכול למסור מידע על הקהילה או על הארגון וכיו"ב (ולא רק על עצמו)
דלג למונחים