אסטרונומיה (תשל"ו)

סינון
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
בִּדֵּק בידק בָּדק היטב, בּעיקר ע"י השואה עם מסמכים אוֹ ע"י בּדיקה חוֹזרת
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אִמֵּת אימת בּדק את אמיתוּת הדבר הנבדק
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אַבֵּרַצְיָה אברציה כּגוֹן: אבּרציה אסטרוֹנוֹמית, אבּרציה כּרוֹמטית, אבּרציה כּדוּרית
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
פָּרָלַקְס* פרלקס* כּגוֹן: פּרלקס יממי, פּרלקס שׁנתי
* במילון המקורי כתוב: פָּרַלַּקְסְ
דלג למונחים