פיזיקה: מכניקה (תשל"ג)

סינון
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
עֹמֶד לַחַץ עומד לחץ הלחץ היחסי המבוּטא בּיחידוֹת אוֹרך
העתק
דלג למונחים