פיזיקה: מכניקה (תשל"ג)

סינון
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ* כוח*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחוֹת מְשֻׁתְּפֵי נְקֻדָּה* כוחות משותפי נקודה*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחוֹת מְשֻׁתְּפֵי נְקֻדָּה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחוֹת מִישׁוֹרִיִּים* כוחות מישוריים* כּוֹחוֹת שבּמישוֹר אחד
* במילון המקורי כתוב: כֹּחוֹת מִישׁוֹרִיִּים
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחוֹת מֶרְחָבִיִּים* כוחות מרחביים*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחוֹת מֶרְחָבִיִּים
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
הַרְכָּבַת כּוֹחוֹת* הרכבת כוחות*
* במילון המקורי כתוב: הַרְכָּבַת כֹּחוֹת
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְשֻׁלַּשׁ הַכּוֹחוֹת* משולש הכוחות*
* במילון המקורי כתוב: מְשֻׁלַּשׁ הַכֹּחוֹת
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְצֻלַּע הַכּוֹחוֹת* מצולע הכוחות*
* במילון המקורי כתוב: מְצֻלַּע הַכֹּחוֹת
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מוֹמֵנְט שֶׁל כּוֹחַ* מומנט של כוח*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֶׁל כֹּחַ
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מוֹמֵנְט פִּתּוּל* מומנט פיתול*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ פִּתּוּל
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
זְרוֹעַ שֶׁל כּוֹחַ* זרוע של כוח*
* במילון המקורי כתוב: זְרוֹעַ שֶׁל כֹּחַ
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מוֹמֵנְט שָׁקוּל* מומנט שקול*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שָׁקוּל
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
זוּג כּוֹחוֹת* זוג כוחות*
* במילון המקורי כתוב: זוּג כֹּחוֹת
דלג למונחים