הידרוליקה (תשכ"ג)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
קָדְקוֹד* קודקוד*, קָדְקוֹד שֶׁל סֶכֶר* קודקוד של סכר*
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד שֶׁל סֶכֶר
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
יַרְכָּתַיִם* ירכתיים*, יַרְכָּתַיִם שֶׁל סֶכֶר* ירכתיים של סכר*
* במילון המקורי כתוב: יַרְכָתַיִם
* במילון המקורי כתוב: יַרְכָתַיִם שֶׁל סֶכֶר
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
יַרְכָּה* ירכה* מ"ר יַרְכָתַיִם, יַרְכָּה שֶׁל גֶּשֶׁר* ירכה של גשר*, יַרְכָּה שֶׁל מַשְׁעֵנָה* ירכה של משענה*
* במילון המקורי כתוב: יַרְכָה
* במילון המקורי כתוב: יַרְכָה שֶׁל גֶּשֶׁר
* במילון המקורי כתוב: יַרְכָה שֶׁל מַשְׁעֵנָה
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מִגְלָשׁ מַלְבְּנִי* מגלש מלבני*
* במילון המקורי כתוב: מִגְלָשׁ מַלְבֵּנִי
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מִגְלָשׁ פְּרוֹפּוֹרְצִיּוֹנִי* מגלש פרופורציוני*
* במילון המקורי כתוב: מִגְלָשׁ פְּרוֹפּוֹרְצְיוֹנִי
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
תְּלָלָה תללה תעלה בדמות מרזב, היורדת בשיפוע תלול
העתק
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
סִיפוֹן סיפון מורכב מחלק עולה, הקרוי גִּשְׁתָּה ומחלק יורד, הקרוי בַּת גִּשְׁתָּה
דלג למונחים