הידרוליקה (תשכ"ג)

סינון
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
בַּר הִתְנַזְּלוּת בר התנזלות, בַּת הִתְנַזְּלוּת בת התנזלות מ"ר בְּנֵי הִתְנַזְּלוּת, בְּנוֹת הִתְנַזְּלוּת
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
סֶנְטִיפּוּאָז* סנטיפואז*
* במילון המקורי כתוב: סֶנְטִי-פּוּאָז
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
צְפִיפוּת צפיפות מונח כללי, הכולל משקל סגולי, מסה סגולית, משקל יחסי או מסה יחסית
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מָסָה סְגֻלִּית* מסה סגולית*, צְפִיפוּת מָסִית* צפיפות מסית* מסה של יחידת נפח
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה סְגֻלִּית
* במילון המקורי כתוב: צְפִיפוּת מַסִּית
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מִשְׁקָל יַחֲסִי משקל יחסי היחס בין המשקל הסגולי או המסה הסגולית של חומר לבין המשקל הסגולי או המסה הסגולית של חומר השוואה מסוים - מים לנוזלים, אוויר לגזים - בתנאים תקניים
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
צְפִיפוּת יַחֲסִית צפיפות יחסית ביחס אל נפח שווה של חומר השוואה
דלג למונחים