הידרוליקה (תשכ"ג)

סינון
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
בַּר הִתְנַזְּלוּת בר התנזלות, בַּת הִתְנַזְּלוּת בת התנזלות מ"ר בְּנֵי הִתְנַזְּלוּת, בְּנוֹת הִתְנַזְּלוּת
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
סֶנְטִיפּוּאָז* סנטיפואז*
* במילון המקורי כתוב: סֶנְטִי-פּוּאָז
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
צְפִיפוּת צפיפות מונח כללי, הכולל משקל סגולי, מסה סגולית, משקל יחסי או מסה יחסית
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מָסָה סְגֻלִּית* מסה סגולית*, צְפִיפוּת מָסִית* צפיפות מסית* מסה של יחידת נפח
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה סְגֻלִּית
* במילון המקורי כתוב: צְפִיפוּת מַסִּית
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מִשְׁקָל יַחֲסִי משקל יחסי היחס בין המשקל הסגולי או המסה הסגולית של חומר לבין המשקל הסגולי או המסה הסגולית של חומר השוואה מסוים - מים לנוזלים, אוויר לגזים - בתנאים תקניים
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
צְפִיפוּת יַחֲסִית צפיפות יחסית ביחס אל נפח שווה של חומר השוואה
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
לְחִיצָה לחיצה פעולת כוחות בכיוון אחד, הגורמת להתקצרות הגוף הנלחץ
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
דְּחִיסָה דחיסה לחיצה מכל הצדדים לגבי נוזל או גז, הגורמת הקטנת הנפח
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
הִתְקַדְּמוּת התקדמות תנועה של חזית גל קדימה
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
אֵנֶרְגִּיָּה קִינֵטִית* אנרגייה קינטית*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה קִינֵטִית
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
אֵנֶרְגִּיָּה סְגֻלִּית* אנרגייה סגולית*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה סְגֻלִּית
העתק
דלג למונחים