שימוש כללי – ועד הלשון (תרע"ד, תרפ"א, תרצ"ח)

סינון
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
אֲגִימוֹן אגימון מוט ברזל קטן כנזכר במלה אַגְמוֹן, שמים קצהו בטבעת קבועה בחלונות למען ישארו פתוחים
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
אַגְמוֹן אגמון מוט ברזל בקיר מאחורי דלת שיכולים לנעץ קצהו הכפוף לתוך טבעת קבועה בדלת למען תשאר סגורה
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
הֶדֶק הדק דבר שמהדקים בו נירות רבים יחד, או כבסים אל החבל שהם תלוים עליו
המונח המעודכן: אֶטֶב
העתק
העתק
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
קֶלֶת קלת קפסה שבה שמים חפצים קטנים רבים מועילים
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
שׁוֹפִין* שופין* כלי מלאכה שמשפשפים ולוטשים בו ברזל להחליקו
* במילון המקורי כתוב: שׁוּפִין
דלג למונחים